Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: stroussberg.stranky1.cz
Strousbergova železnice

Fotogalerie pozůstatků dráhy:Osobní stránka na adrese: stroussberg.stranky1.cz

Fotogalerie pozůstatků dráhy

Fotogalerie úseků Dobřív,Strašice,Těně,Zaječov,Olešná,Kařizek, až na lom Borek a Pětidomí.V brzké době ještě budou další fotky z Pětidomí na Františkov.Dráha sice pokračovala z Dobříva do Hrádku u Rokycan a do Mirošova,avšak dráha není čitelná a jsou jen minimální nálezy náspů.
Nejmohutnější propustek nad chatami u Kařeza
Nejmohutnější propustek nad chatami u Kařeza
Nejmohutnější propustek nad chatami u Kařeza a také nejzachovalejší
Nejmohutnější propustek nad chatami u Kařeza a také nejzachovalejší
Nejmohutnější propustek nad chatami u Kařeza a také nejzachovalejší
Pozůstatky u Rybníku Tisý
Pozůstatky u Rybníku Tisý
Pozůstatky u Rybníku Tisý
Pozůstatky u Rybníku Tisý
Odvodňovací kanál Artur u Olešné
Odvodňovací kanál Artur u Olešné
Násep v lese u Zaječova (Milina).Tento násep je dlouhý zhruba 300m a je nejzachovalejší z celé dráhy
Násep v lese u Zaječova (Milina)
Zbytky dráhy nad rybníkem Němec u Kařízka
Zbytky dráhy nad rybníkem Němec u Kařízka
Pila Monhart na začátku Dobříva tudy dráha pokračovala.Dále však mizí v zástavbě
Násep Zaječov Milina
Pohled přes Ledný potok zde mněl stát most za potokem násep pokračuje
Také další z dochovaných úseků.Tento se nachází za bývalým motorestem u Sudu
Násep směr Dobřív zde mohla být výhybna 1
Zbytky ostění propustku na náspu směr Dobřív 1
Zbytky ostění propustku na náspu směr Dobřív 2
Přerušený násep v Olešné výška 3 metry
násep v Olešné
násep v Olešné
Násep Zaječov-Milina
Násep Zaječov-Milina prohlubně po pražcích
Příchod na jediný dochovaný most pod nímž vede trať Praha- Plzeň
Příchod na jediný dochovaný most pod nímž vede trať Praha- Plzeň.Tato cesta je náspem výška až 7m.Přístup na tento násep je od Motorestu u sudu směr Zbiroh
Snad pozůstatek božích muk
Přístup k odvodňovacímu kanálu Artur
Zbytky lomu nad Zaječovem
Pozůstatky u Rybníku Tisý u Tění
První nález na náspu na Milině (hřeb do pražce)
Mezník na Kvásku z iniciály  H.B
Odvodňovací kanál Artur (Olešná)
Jediný dochovaný Drážní domek (Kařízek)
Po půl roce hledání Mezníku přišel úspěch díky pomoci Badatelce Evě
POkračování náspu u Zaječova směr Těně
Násep u Zajecova Milina.Dobře znatelné prohlubně po pražcích
První nález v roce 2008 hřeb do pražce.Vzápětí byli další nálezy
Pohled ze silnice Odbočka do Strašic.Zde byla dráha dvoukolejná foto 10
Nálezy Strašice,Zaječov
Násep směr Strašice-Dobřív.Násep vede podél silnice
Násep Strašice-Dobřív
Násep Strašice-Dobřív
Násep Zaječov Milina
Odbočka do Strašic po pravé straně je vyústění zářezu Kliknout na foto 10
Zářez za Dálnicí Zde se propojila trasa od Kařízka z trasou od Františkova.Zde je odbočka do lomu Borek
Násep Strašice-Dobřív zde je násep vysoký až 6 metru šíře 7m Domnívám se,že zde byla výhybna
Silo u Zbirohu.Tady bývaly Ocelárny Stroussberg
Sesuv propustku v Pětidomí strana 1
Propustek v Pětidomí strana 2 skvěle dochován
Pětidomí propustek
Zbytky náspu na Milině
Zářez  hluboký místy 4m.Směr Olešná-Kařízek
Zářez Olešná-Kařízek
Z nálezy mi pomáhal Petr Štolba
Peškův dub u Tění
Pohled na násep směr Zaječov
Odbočka na nádraží Kařízek pohled od Drážního domku Kařízek
Propustek v Náspu za bývalým motorestem u sudu
Konečná v lomu Borek
Dráha Borek lom
Dráha Borek lom
dráha Borek lom
Zářez u Dálnice v blízkosti Sila u Zbiroha
Nové foto zářezu olešná-Kařízek
Zářez Olešná - Kařízek
Zářez Olešná-Kařízek
Olešná-KařízekZářez
Olešná-Kařízek zářez
Hledání a bádání po šesti hodinách vzdávám nic nenalézám
Dráha lom Borek
Dráha lom Borek
Zářez za Dálnicí
Zbytky lomu
Zbytky lomu Borek
Zbytky lomu Borek
Zbytky lomu Borek
Zářez u dálnice v blízkosti sila.Trať se pomalu stáčí doleva a směřuje do lomu
Pohled na zarostlý násep nad Olešnou délka 150 metrů
Jediný dochovaný most u Sila Zbiroh
Jediný dochovaný Most u Sila pod ní´m vede trať Praha-Plzeň
Jediný dochovaný Most u Sila pod ní´m vede trať Praha-Plzeň
návštěvníků stránky
celkem51 105
tento týden72
dnes45