Svet-Stranek.cz
Osobní stránka na adrese: stroussberg.stranky1.cz
Strousbergova železnice

Stavby:Osobní stránka na adrese: stroussberg.stranky1.cz

Stavby

                              Stavba Strousbergovi železnice

Jaký by to byl ale král železnic,kdyby ve svém průmyslovém království nepostavil nějakou dráhu?Velkoryse projektovaná vlečka s parametry hlavních tratí,o normálním rozchodu a délce téměř 30km,stavěná v letech 1868-1875,měla vést z Františkova u Zbirohu do Hrádku u Rokycan a spojit nově budované závody-válcovnu ve Františkově u Zbirohu ,ocelárnu a válcovnu v Kařezu(kde zamýšlel vyrábět kolejnice z bessemerované oceli),vysoké pece ve Strašicích,koksovny u Dobříva i další podniky-se zdroji surovin železnorudnými šachtami v okolí Zaječova a Strašic a kamenouhelnými doly u Mirošova.Na Českou západní dráhu se vlečka napojovala odbočkou od Hájovny Dubina do stanice Kařízek.Zprovozněný  úsek byl z Františkova u Zbirohu do pětidomí u Zbirohu násep je viditelný u chatové osady V Čápu dobrý pozorovatel zde objeví zachovalý propustek.Dále se trať stáčela na JV a poté se velkým levotočivým obloukem stáčela do lomu Borek kde byla nakládková stanice.Poté se náklad přesunul zpět Za odbočkou do lomu byla odbočka do Oceláren dnešní Silo tam trať pokračovala po mostě z pískovcových kvádrů(most stále stojí a pod ním vede trat Praha-Plzeň) dále po náspu až 5m vysokém až do Kařízka okolo jediného dochovaného Drážního domku a poté hlubokým zářezem. Dále do Olešné -Zaječov přes Těně okolo Tisého rybníku do Strašic.Podle nálezů byla trať provozu schopná až do roku 1875.Za Strašicemi je násep široký 10 m proto se domnívám,že zde mohla být výhybna:zde měl stát most přes potok Ledný dále má násep šíři 2.5m a končí u Monhartovi pily.Na dráze můžete objevit čtyři propustky,první se nachází v Pětidomí druhý 200m metrů za bývalým motorestem u sudu a třetí nad chatami Kařez tento propustek je nejmohutnější a nejzachovalejší.U Zaječova je čtvrtý zcela sesunutý.U Olešné je další stavba odvodňovací kanál Artur.

návštěvníků stránky
celkem57 420
tento týden6
dnes6